Slovensko

Prehľad použitia.
Údržbové čistenie.

haco AUTOMAT
(zásaditý)
haco GLANZ
(neutrálny)
haco ALCOHOL
(neutrálny)
wp3
(zásaditý)
schmier SEIFE
(zásaditý)
una FLOORSTAR
(neutrálny)
integral NEUTRAL
(neutrálny)
integral POWER
(zásaditý)
Guma
Prírodný a umelý kameň
(citlivý na kyseliny) Žiadne sanitárne čistiace prostriedky
Prírodný a umelý kameň
(odolný voči kyselinám)
Jemný kameň a keramické obkladačky
Nenanášať!
Nalakované drevo
Žiadne dôkladné čistenie!
Surové alebo olejom natreté drevo
Vlhké čistenie!
vhodné
nevhodné