Slovensko

Flexibliný Papierový box

2014-03-01

Šikovný a štýlový!

Perfektné doplnenie rady dávkovacov XIBU – na mechanickom základe varianta XIBU touchPAPERBOX alebo varianta s inteligentnými elektronickými funkciami ako XIBU sensePAPERBOX.

 

Inteligentný - prečo

Sense-technológia prisaje novo vložený sácok na vnútornú stenu PAPERBOXu. To zvyšuje využitelný objem boxu o 40% a tým podstatne redukuje servisné intervaly vyprázdnovania boxu. Náhradné rolky odpadových sáckov pre PAPERBOX sa dajú umiestnit do krytu. Rolka na odpad sa dá lahko zavesit. Stahovacia páska
tak umožnuje jej uzatvorenie pri odoberaní z boxu. To všetko robí servis jednoduchým.

 

Highlights

  • Ušlachtilý dizajn
  • Možnost sense robí PAPERBOX „inteligentným“: Vnútorný objem PAPERBOXu sa takto maximálne využije. To predstavuje navýšený objem až o 40%!
  • Náhradné rolky odpadových sáckov pre PAPERBOX sa dajú umiestnit do krytu
  • Rolka na odpad sa dá lahko zavesit
  • Rolky na odpad sú opatrené stahovacou páskou, ktoré sa pri vyprázdnovaní môžu stiahnut
  • PAPERBOX sa môže podla volby bud namontovat na stenu alebo jednoducho postavit

 

XIBU PAPERBOX je možný obdržat vo svetlej a tmavej línii a doplna tak perfektne radu dávkovacov XIBU.

 

Kontakt>

pdfXIBU PAPERBOX Folder (PDF | 2.3 MB)