Slovensko

Aktuálne tlačové správy

Aktuálne o spoločnosti Hagleitner.

Tu nájdete najaktuálnejšie informácie týkajúce sa spoločnosti Hagleitner. Kto chce o nás vedieť viac, nájde v oplasti spoločnosti množstvo informácií o našej histórii, o našej výrobe a filozofii. Pre osobné rozhovory je vám k dispozícii pán Bernhard Pessenteiner.

XY-App.

2019-20-05

XY-App.

Váš digitálny hygienický poradca HAGLEITNER.

Svetová novinka

2018-08-01

Svetová novinka

Dávkovač peny pre vlhký toaletný papier

JEDEN PRE VŠETKO: Ochrana pokožky a starostlivosť...

2016-31-05

JEDEN PRE VŠETKO: Ochrana pokožky a starostlivosť...

Spoločnosť HAGLEITNER prezentuje nové dávkovače na ochranu pokožky a starostlivosť o hygienu rúk

Novinky v produktoch u Hagleitner Hygiene

2015-17-08

Novinky v produktoch u Hagleitner Hygiene

integral COMPACT - Istota a efektívnosť v profesionálnom umývaní riadu