Slovensko

Právne upozornenia.

Upozornenia týkajúce sa používania webovej stránky.

Podmienky používania

Celý obsah našej domovskej stránky je chránený autorským právom. Výslovne povoľujeme využívanie všetkých údajov na súkromnú, nie komerčnú potrebu. V prípade rozmnožovania je potrebné výslovne odkazovať na autorské a vlastnícke práva Hagleitner Hygiene International GmbH. Obsah sa nesmie žiadnym spôsobom meniť a bez písomného súhlasu sa nesmie používať na iných internetových stránkach alebo prepojených počítačoch. Akékoľvek použitie na verejné alebo komerčné účely si vyžaduje súhlas spoločnosti Hagleitner Hygiene International GmbH. Porušenie týchto podmienok zaväzuje k okamžitému zničeniu všetkého obsahu. Uplatnenie ďalších nárokov na náhradu škody zostáva vyhradené.

 

Ochrana osobných údajov

Radi by sme vás informovali o tom, že sa vaše údaje so zohľadnením platných vnútroštátnych a európskych predpisov o ochrane osobných údajov spracúvajú a využívajú na spracovanie vašich dopytov. Hagleitner Hygiene International GmbH zachováva dôvernosť vašich údajov a nebude ich predávať, prenajímať ani sprístupňovať tretím osobám.

 

Internetové služby

Naše webové stránky obsahujú aj odkazy (LINKS) na webové stránky iných poskytovateľov. Za cudzí obsah, ktorý je dostupný prostredníctvom týchto odkazov (LINKS), nenesie Hagleitner Hygiene International GmbH zodpovednosť. Cudzia ponuka bola pri prvom prepojení skontrolovaná so zreteľom na obsah, ktorý je v rozpore so zákonom. Až keď zistíme, alebo budeme upozornení na to, že nejaká ponuka má obsah v rozpore so zákonom, bude tento odkaz (LINK) odstránený, ak je to technicky možné a únosné. Na našich webových stránkach používame cookies a tzv. session management, ktoré uľahčujú využívanie našich online ponúk. Naše cookies neobsahujú žiadne informácie súvisiace s osobami, ani vašu e-mailovú adresu, ani povedzte nám, kto ste.

 

Záruka

Informácie na našich internetových stránkach boli zostavené s maximálnou starostlivosťou. Hagleitner Hygiene International GmbH však nepreberá záruku sa ich úplnosť alebo vhodnosť na určité účely použitia. Využívanie obsahu poskytnutého na internetových stránkach sa uskutočňuje výhradne na riziko používateľa.

 

Google Disclaimer

Táto webová stránka používa Google Analytics, službu analýzy webu spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics využíva tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu vášho využívania webovej stránky. Informácie produkované pomocou cookie o vašom používaní tejto webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) sa prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Google využíva tieto informácie na to, aby vyhodnotil vaše využívanie webovej stránky, na zostavovanie správ o činnostiach na webovej stránke pre prevádzkovateľa webovej stránky a na realizáciu ďalších služieb spojených s využívaním webovej stránky a využívaním internetu. Google tieto informácie prípadne poskytuje aj tretím osobám, pokiaľ sa to vyžaduje zákonom, alebo pokiaľ tretie osoby tieto údaje na pokyn spoločnosti Google. Google nebude v žiadnom prípade spájať vašu IP adresu s inými údajmi Google. Inštalácii cookies môžete zabrániť príslušným nastavením vášho softvéru prehliadača; upozorňujeme vás však na to, že v tomto prípade možno nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Používaním tejto webovej stránky vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním údajov získaných prostredníctvom vás spoločnosťou Google vyššie uvedeným spôsobom a na vopred uvedený účel. Získavanie a ukladanie údajov možno kedykoľvek s budúcou účinnosťou odmietnuť. Zo zreteľom na diskusiu týkajúcu sa využívania analytických nástrojov s úplnými IP adresami by sme radi upozornili na to, že táto webová stránka používa Website Google Analytics s príponou „_anonymizeIp()“, a preto sa IP adresy ďalej spracúvajú len skrátene, aby sa vylúčila možnosť priameho odvodenia súvislosti s konkrétnymi osobami.