Slovensko

Impressum & Site Credits.

Hagleitner Hygiene International GmbH.

Za obsah je zodpovedná, práva k obrázkom a Copyright:

Hagleitner Hygiene International GmbH
Lunastraße 5 | 5700 Zell am See | Rakúsko
Tel.: +43 5 0456 | Fax : +43 5 0456 7777
E-mail: office@hagleitner.at

 

  • Príslušný súd: Krajinský súd Salzburg
  • Iden. č. spoločnosti: FN 37271k
  • IČ pre DPH: ATU 58776033
  • Člen Salzburskej hospodárskej komory