Slovenija

Klice v negovalnih domovih – razkuževanje pomaga proti tej nevidni nevarnosti

2011-20-05

XIBU senseDISINFECTUporaba izdelkov hupkrpe hup
Da je higiena rok pomembna, nas učijo že od mali nog – spomnite se opozoril iz svojega otroštva: kako so nas opominjali, da si je treba vselej po obisku stranišča in pred obedom umiti roke.

S tem sicer z rok odstranimo 80 % klic, a preostale bakterije in virusi ostanejo na koži. Ti se lahko nato zelo hitro prenesejo na druge ljudi ali predmete in pri starejših ljudeh z oslabljenim imunskim sistemom povzročijo okužbe. Zato je razkuževanje v negovalnih domovih tako potrebno in bistveno. A na kaj moramo biti pozorni pri razkuževanju v teh domovih? Da bi lahko ravnali pravilno, moramo poznati potrebne ukrepe in se začeti zavedati ter podrobneje razumeti nevarnosti prenosa klic.

Z ustrezno higieno ostajamo zdravi in se zaščitimo pred dodatnimi obolenji. Kako pomembno je razkuževanje danes, se kaže v razširjenosti virusov kot norovirusov (ki povzročajo obolenja z drisko) ali virusa prašičje gripe H1N1. Medsebojni stiki prebivalcev vsega sveta so pri mnogih zaradi vedno pogostejših potovanj odločilen vzrok za širjenje takšnih klic.

Razkuževanje mora biti preprosto. Z rednim razkuževanjem, ki ni zapleteno in ga zato radi izvajamo, se lahko v negovalnih domovih doseže visok higienski standard in s tem zaščita življenja ljudi.

Predvsem je pomembno, da smo pozorni na načine prenašanja klic. Oslabljeni imunski sistemi starejših ljudi v negovalnih domovih so seveda manj odporni na okužbe kot imunski sistemi zdravih mlajših ljudi in treba je preprečiti, da zdravje stanovalcev v teh ustanovah ni dodatno ogroženo zaradi predmetov in rok, na katerih so klice.

Največ bakterij in virusov preide v človeško telo namreč prek rok in uporabljenih predmetov, kot so vozički z obvezili ali manšete na merilniku krvnega tlaka. Zato razkuževanje rok bistveno prispeva k zdravju stanovalcev, negovalnega in čistilnega osebja pa tudi obiskovalcev. Zgolj tako lahko zagotovimo higiensko varnost za vse ljudi v negovalnih domovih. Prenos klic se zmanjša, obiskovalci pa nevarnih bakterij in virusov v negovalni dom ne morejo prinesti od zunaj. Stanovalci se bodo bolje počutili in dlje časa ostali zdravi.

Ker pa se klice prenašajo tudi prek čistilnih pripomočkov, je potrebno preprosto in učinkovito razkuževanje površin naprav in predmetov. Z alkoholnimi krpami za enkratno uporabo se lahko površine razkužijo povsem preprosto, ne da bi morali biti pozorni na čas učinkovanja ali koncentracijo čistila. Po razkuževanju se krpe vržejo na odpad in tako se odstranijo tudi klice. Celo neizkušenemu osebju takšni izdelki olajšajo razkuževanje.

V prihodnosti se bodo površine razkuževale, ne da bi jih bilo treba prijemati, razkuževanje bo torej postalo zelo udobno in preprosto. Najpomembneje pri tem je, da se klice tako ne prenesejo na dozirnike in predmete in iz njih na druge ljudi. Ob tem je mogoče naprave za razkuževanje povsod pritrditi – na primer na čistilnem vozičku – ali s pomočjo oporne noge preprosto postaviti.