Serbia

JEDAN ZA SVE: Zaštita i higijena ruku

2016-31-05

Kod povećane učestalosti upotrebe aktiviše se super brzo izdavanje.U zavisnosti od stepena prljavštine dostupni su odgovarajući sapuni.Izdavanje funkcioniše bez dodirivanja.Novi XIBU XL senseFLUID je robustan i vodootporan.Jedan za sve: Raspolažete sa jednim celovitim rešenjem za zaštitu kože u firmama.Pregledan sistem boja pomaže kod postavljanja pravilne nadopune.
HAGLEITNER predstavlja novi dozator za zaštitu i higijenu ruku

Specijalist za higijenu HAGLEITNER je razvio dozator za zaštitu i higijenu ruku, koji takođe ispunjava i industrijske zahteve - XIBU XL senseFLUID. Opcionalno se puni sa proizvodima za zaštitu ruku, pranje ruku, dezinfekciju ili negu kože. Dozatori sa punjenjima mogu da se postave u jednom redu. Jednim pokretom ruke sve je na raspolaganju.


Jens Hünerjäger, menadžer za proizvode i nadležno lice za bezbednost u firmi HAGLEITNER: „Kod novog dozatora najvažnije za nas je bilo da podržimo firme kod pridržavanja pravila za LZO (lična zaštitna oprema). Iz tog razloga veliku pažnju smo skrenuli na punjenja. Rezultat je jedan obiman asortiman, koji u isto vreme može da se koristi  za svaku vrstu prljavštine. Za pranje kože proizvedena su na primer tri abrazivna sapuna i jedan sapun za ruke.“

 

Otporno, brzo i ekonomično

Novi dozator za industriju & zanat osvaja i sa svojim tehničkim podacima. Kod povećane učestalosti upotrebe automatski se povećava brzina izdavanja. Nadopune takođe mogu da idu u korak sa ovom brzinom: Zavisno od postavke moguće je do 1.000 izdavanja. Kod pražnjenja ugrađeni rezervoar premosti vreme sve do postavljanja nove nadopune. Nakon rada dozator može da se jednostavno očisti sa uređajem za čišćenje na visoki pritisak.

 

Plan za zaštitu kože

Da bi odredili potrebu za proizvode za zaštitu kože, HAGLEITNER izrađuje za svaku firmu plan za zaštitu kože po meri. U njemu je definisano, koji proizvodi se koriste i kako se isti trebaju da koriste. Saradnice i saradnici na ovaj način vide na koji način najbolje mogu da zaštite svoje ruke. Upotreba zaštite i higijene za kožu predstavlja prevenciju za profesionalna oboljenja kože i pomaže u štednji troškova.

 

Ekološko i dugotrajno

Proizvodi za higijenu ruku se koriste u tankim vacuumBAG-ovima u dozatorima. Na ovaj način nastaje do 95% manje otpada za razliku kod proizvoda ostalih proizvođača. Specijalnom tehnikom uzimanja, sadržaj se u potpunosti potroši do zadnjeg ostatka.

 

HAGLEITNER senseMANAGEMENT

XIBU XL senseFLUID može da se opremi sa HAGLEITNER senseMANAGEMENT. Reč je o digitalnom sistemu, preko kojeg se mogu pozvati svi podaci dozatora putem kompjutera, pametnog telefona ili tableta. Ovako se jednim klikom može utvrditi kada je potrebna nova nadopuna ili baterija. Menadžment skladišta i održavanje se poboljšavaju.