Serbia

Edukacije korisnika.

Okoristite se našim znanjem.

 

 

Edukacije

Kvalifikovani radnici najvažniji su kapital svakog preduzeća. Želimo svoje znanje podeliti sa Vama. Iskoristite profesionalne edukacije u našem moderno opremljenom forumu. Naučite stručno i kvalifikovano rukovati našim proizvodima i odgovarajućim radnim okruženjem. Izbor tema ravna se pre svega prema Vašim potrebama i primenama.

 

Ciljevi edukacija

  • Kompetentnost u području profesionalne higijene
  • Stručno znanje za specijalizovana područja kao šta su HACCP, dezinfekcija, itd.

Pravilno korišćenje i primena proizvoda firme HAGLEITNER

 

Naša ponuda kurseva

HACCP - uspešno kuhinjsko osoblje

Moderan menadžment kontrole kvaliteta u kuhinji.
Informacije o modernom HACCP konceptu u kuhinji.

 

Za profesionalan personal domaćinstva

Moderan menadžment kontrole kvaliteta u hotelijerstvu.
Efikasan menadžment čišćenja u svakodnevnoj praksi.

 

Osim teorijskih znanja, sadržaji seminara produbljuju se i na temelju studija slučaja i praktičnih rešenja. Rado ćemo vas savetovati o svim pitanjima profesionalne higijene.

 

Obratite nam se, ako naš potencijal za edukacije želite iskoristiti u svojoj firmi. Radujemo se Vašem pozivu!