Serbia

Inovativna higijena.

Zdravlje i skrb.

Dezinfekcija je važna ... za zaštitu stanovnika i za zaštitu osoblja. Ovde su navedeni proizvodi s spektrom delovanja protiv bolničkih uzročnika bolesti, kao i stručno znanje o hemijskoj i termičkoj dezinfekciji za mašine za pranje veša i posuđa.

SIGURNOST JE NA PRVOM MESTU.

Sigurnost je na prvom mestu.

EDUKACIJE STVARAJU SIGURNOST

Edukacije na licu mesta i u okviru Hagleitner akademije povećavaju razinu znanja  o ispravnom čišćenju i dezinfekciji. Hagleitnerovi i spoljni saradici svoje će znanje i iskustvo o higijeni preneti našim  korisnicima.  

Sigurnost za SVE.

Stručno znanje o dezinfekciji i čišćenju, te sistemima za čišćenje posebno namenjenima higijeni u staračkim domovima. Za sve površine, tekstil i krpe za podove.