Serbia

HACCP - ispravno postupanje

Koncentrisana nadleznost & i maksimalna bezbednost.

Svaka svesno kvalitetna velika kuhinja je u obavezi da ispuni sve HACCP zahteve. Ti zahtevi su sažeti u sklopu higijenskih smernica Saveznog ministarstva, koje propisuju preventivne mere za bezebdnost hrane i izbegavanje grešaka u lancu obrade.

 

Pri sprovođenju mogu se HAGLEITNER potrošači osloniti na profesionalnu podršku.

Hagleitner asortiman proizvoda i podrška za HACCP

     

 

  • Sistem doziranja integral COMPACT - perfektna kombinacija hemije, tehnike doziranja i inovativne elektronike
  • Sredstva za dezinfikaciju i pranje posuđa
  • Individualni planovi pranja i dezinfikacije za naše potrošače
  • HACCP-mape
  • Obuka korisnika
  • Perfektan servis u oblasti HIGIJENAkuhinje za naše korisnike
  • Veoma rado će Vam vaši higijenski savetnici dati odgovor na svako pitanje
HACCP

HACCP