Serbia

Karijera kod Hagleitnera.

Više od posla.

Hagleitner grupa u Austriji je vodeći kompletni ponuđač vezano za higijenu i higijenska rešenja, ne samo u Evropi, nego širom sveta posredstvom više od 170 distributera u 63 države. Našim kupcima nudimo inovativne proizvode i rešenja za sve potrebe profesionalne higijen u Vašem preduzeću.

 

 

 

 

 

Pored kvaliteta naših proizvoda i usluga, 950 radnika čine temelj našeg uspeha: Ljudi, koji rešavaju probleme, donode vizije i preuzimaju odgovornost. To su radnici sa širim shvatanjima.

Ponuda radnih mesta

Ponuda radnih mesta

Online prijava.

Online prijava.