Serbia

Impresum & Site Credits.

Hagleitner Hygiene International GmbH.

Obelodanjivanje u skladu sa § 25 zakona o medijima i § 5 ECG

Hagleitner Hygiene International GmbH
Lunastraße 5 | 5700 Zell am See | Austria
Tel.: +43 5 0456 | Fax : +43 5 0456 7777
E-Mail: office@hagleitner.at

 

Matični broj: FN 37271 k 

Nadležni Sud: Sud Salzburg

Sedište Suda: Sud Salzburg

JIB: ATU 58776033

 

Pripadnost komori: Privredna komora Salzburg

Služba nadgledanja: Regionalna jedinica Zell am See

Privredni propisi: Privredni red (GewO) u važećoj verziji (www.ris.bka.gv.at)

Predmet preduzeća: Specijalista i partner za sva pitanja vezano za profesionalnu higijenu. Više od 600 proizvoda za higijenu veša, kuhinje, objekata kao i dezinfekciju. Više informacije na www.hagleitner.com.