Serbia

Dobavljači.

Ništa ne prepuštamo slučaju.

 

Prilikom nabave poseban naglasak stavljamo na uspešnu i ciljanu saradnju. Osobine kao što su pouzdanost, fleksibilnost i inovativnost, a koje se za nas podrazumevaju, očekujemo i od naših partnera.

 

Samo na taj način možemo osigurati visoku kvalitet i uspeh naših proizvoda. Uz rastuću potražnju ponovo raste i naša potreba za nabavom: u prilogu možete pronaći popis pojedinačnih grupa proizvoda.

 

Popis grupa proizvoda

  • hemijske sirovine za područje čišćenja
  • Ambalažni materijali
  • levanje plastičnih delova
  • Roba za područje čišćenja
  • Higijenski papir (izvorne rolne)
  • Higijenski papir (gotovi proizvodi)