България

Иновативна хигиена.

Нашият принос за Вашия успех.

Актуални теми

2019-20-05

Приложението HAGLEITNER scanME.

Вашият дигитален консултант по хигиена.

Дизайнери и архитекти.

Дизайнери и архитекти.

Независимо от идеите Ви!

За санитарното помещение отговорът е само ЕДИН, Hagleitner!

hup.хигиенично.универсално.практично.

hup.хигиенично.универсално.практично.

мокри кърпи със система!

вашият перфектен продукт за бързо почистване.чисто-икономично-просто.