Croatia

HACCP - ispravno postupati

Kompetentnost & maksimalna sigurnost.

Kvalitetski osvještena industrijska kuhinja ima konstantno veliki broj HACCP-uvjeta koje treba ispuniti. Ti uvjeti su sažeti u higijenskim smjernicama saveznog ministarstva, koje propisuju kako spriječiti  greške u postupku prerade i sigurnosti živežnih namirnica.

 

U provedbi istih mogu HAGLEITNER kupci računati na profesionalnu pomoć.

Hagleitnerova ponuda proizvoda i pomagala za HACCP

     

HACCP

HACCP