Croatia

Higijena u hotelu

2011-29-06

Koliku veliku važnost higijena danas ima vidljivo je na primjeru brzog širenja virusa i bakterija.

Globalno srastanje populacije povećanjem spremnosti na putovanja jedan je od mnoštva odlučujućih razloga za širenje takvih uzročnika bolesti. Ova je tema posebno prisutna u ugostiteljstvu i turizmu. Tu dolazi do dodira mnoštva ljudi iz svih dijelova svijeta. Na taj se način u hotelu mogu proširiti bakterije, zbog kojih drugi ljudi mogu oboljeti.

Glavna je odgovornost sobarskog osoblja izbjeći takve pojave. Zbog opasnosti od prijenosa klica, više nije prikladno jednom krpom čistiti sve prostorije na stubištu ili etaži. Sustavima za čišćenje kao što je i.h.s. po prostoriji se, odn. sobi (do 25 m2) koristi samo jedna krpa, koja nakon toga odlazi na pranje. Ako se čisti samo jednom krpom, moguće je naknadno obaviti dezinfekciju pomoću hup DISINFECT maramica. Hup DISINFECT maramice jedokratne su, alkoholom natopljene maramice, koje se mogu koristiti za dezinfekciju kvaka na vratima, armatura, tipki na WC kotlićima, četki za WC i WC daski, te se nakon toga odlažu u smeće. 

Njihova je primjena toliko jednostavna, da čak i neuvježbano osoblje njima može dezinficirati bez pogrešaka u primjeni.