Slovensko

Application summary.
Detergent for everyday cleaning.

haco AUTOMAT
(zásaditý)
haco GLANZ
(neutrálny)
haco ALCOHOL
(neutrálny)
wp3
(zásaditý)
schmier SEIFE
(zásaditý)
una FLOORSTAR
(neutrálny)
integral NEUTRAL
(neutrálny)
integral POWER
(zásaditý)
Guma
Prírodný a umelý kameň
(citlivý na kyseliny) Žiadne sanitárne čistiace prostriedky
Prírodný a umelý kameň
(odolný voči kyselinám)
Jemný kameň a keramické obkladačky
Nenanášať!
Nalakované drevo
Žiadne dôkladné čistenie!
Surové alebo olejom natreté drevo
Vlhké čistenie!
vhodné
nevhodné