Česká republika

Novinky v produktech Hagleitner Hygiene

17.08.2015

RFID-Chipintegral COMPACT  dávkovače
integral COMPACT – bezpečnost a účinnost v profesionálním mytí nádobí

Hagleitner neustále inovuje, aby přinesl zákazníkovi zřejmé výhody. Zvláštní pozornost je věnována udržitelnosti a bezpečnosti.  Tak je to i u kompaktního čističe integral CLEAN, který byl nedávno oceněn jako první na světě rakouskou známkou životního prostředí a EU-Ecolabel.

integral CLEAN se dávkuje automaticky pomocí počítačem řízeného integral COMPACT dávkovače.

dentifikace správné náplně probíhá přitom prostřednictvím RFID-čipu (RFID = radio-frequency-identification-data – „identifikace pomocí elektromagnetických vln“), který je uveden na každé patroně.  Na čipu jsou uložené cenné informace, jako např. datum výroby, číslo šarže a číslo výrobku. Záměna výrobků patří s touto technikou minulosti.

Novinkou je také, že řídící jednotka a dávkovací přístroj sám (dávkovač) byly odděleny. To umožňuje flexibilní instalaci.

Na displeji řídící jednotky  se zobrazí všechny nutné informace pro uživatele. Sonda vodivosti měří průběžnou teplotu a vodivost vody. Veškeré údaje jsou v reálném čase shromažďovány a zaprotokolovány. Tím se dají předpisy HACCP jednoduše a jistě dodržovat a ověřit. A změny nastavení lze dokonce provádět přes vzdálenou správu.


Pokročilý integral COMPACT dávkovač s RFID technologií nabízí řadu předností, které dělají profesionální mytí nádobí pro uživatele ještě jednodušší, efektivnější a bezpečnější.