Česká republika

Nová velikost balení. 60 l místo 120 l

05.07.2011

Jako inovativní podnik bychom našim zákazníkům vedle nejlepších produktů rádi nabídli i jednu optimální službu.

Změna velikosti balení z dosavadních 120l (odpovídá max. 160kg pro ecosolPLUS) na aktuálních 60l (max. 80kg) přispívá podstatně k této optimalizaci – a k diferenciaci vůči našim konkurentům:

Naše dosavadní velkoobaly nebylo možno doručovateli Hagleitner dodat zákazníkovi společně se zbytkem objednávky, ale musely být dopravovány externí spedicí. S novou velikostí balení jsme schopni dodat nyní nádoby sami, tím se zamezí dílčím dodávkám a zaručí včasné dodání. Přepravní povinnosti spediční firmy končily u hlavního vchodu zákazníka a zákazník se o transport balení do svého skladu musel postarat sám. Nyní je nové balení doručovateli Hagleitner dopraveno přímo až na místo určení, protože vzhledem k nižší hmotnosti a oběma postraním držadlům může být podstatně snáze transportováno přes schody, překážky apod.

Mimo zlepšené bezpečnosti při použití pro zákazníka – je podstatně jednodušší vyprazdňování zbytků – mohou naši zákazníci s menšími nádobami pracovat pružněji a rychleji: Vzhledem k menšímu skladovacímu místu může být druhé rezervní balení skladováno přímo vedle použité nádoby, a tak v případě potřeby rychle a snadno vyměněno.

Nové balení odpovídá Hagleitner CI a je tak od každého jiného na první pohled rozpoznatelné. Zpětným odběrem obalů (nový poplatek za zapůjčení 15,- €) realizujeme mimoto příspěvek k ochraně životního prostředí.

Dodatečně k stávajícím pracím prostředkům, které byly dosud nabízeny v balení 120 l a změněny na balení 60 l (havonU9 PLUS, havonA3 a havonE4), jsme zavedením produktů havonB1 a havonK5 v balení 60 l nyní schopni nabídnout kompletní základní paletu havonPROFESSIONAL v jednotné velikosti balení. V oblasti hygieny kuchyně budou do budoucna v balení 60 l i osvědčené produkty ecosolPLUS, ecosolNEUTRAL a ecosolCIT.