Česká republika

Choroboplodné zárodky v pečovatelských ústavech – Dezinfekce pomáhá proti neviditelnému nebezpečí

20.05.2011

XIBU senseDISINFECThup aplikacehup utěrky
Že je hygiena rukou důležitá, víme již od dětských let – každý si pamatuje: „Po použití toalety a před jídlem si nezapomeň umýt ruce“.

Tím se sice 80 % choroboplodných zárodků z rukou odstraní, zbývající bakterie a viry ale přece jen na pokožce zůstávají. Ty pak mohou být jednoduchým způsobem přeneseny na ostatní osoby nebo na předměty a u starších lidí s oslabeným imunitním systémem mohou vyvolat infekce. Proto je dezinfekce v pečovatelských ústavech důležité a stěžejní téma. Avšak jak se má postupovat? Aby bylo možno správně jednat, jsou nutné znalosti potřebných opatření a získání a rozšíření povědomí o nebezpečí přenosu choroboplodných zárodků.

Hygiena znamená zachování zdraví popř. ochranu před dodatečným onemocněním. Jaký význam dnes dezinfekce má, je vidět na šíření virů jako například norovirů (původce průjmových onemocnění) nebo virusu prasečí chřipky H1N1. Soužití obyvatel zeměkoule v důsledku vzrůstajícího cestování je mimo jiné jeden z rozhodujících důvodů šíření choroboplodných zárodků tohoto druhu.

Dezinfekce má být jednoduchá. Pravidelnou dezinfekcí, která je s oblibou prováděna, lze dosáhnout vyššího standardu hygieny v pečovatelských ústavech a tím chránit lidský život.

Především je důležité, věnovat zvýšenou pozornost přenosovým cestám choroboplodných zárodků. Oslabené imunitní systémy starších lidí v pečovatelských ústavech jsou přirozeně náchylnější k infekcím, než u zdravých mladých lidí a zdraví osazenstva v těchto zařízeních nesmí být dodatečně ohrožováno rukama a předměty kontaminovanými choroboplodnými zárodky.

Bakterie a viry se do lidského těla dostanou většinou prostřednictvím rukou popř. použitých předmětů, jako např. vozíků s obvazovým materiálem nebo manžet tlakoměrů. Proto má dezinfekce rukou pro osazenstvo a pro ošetřující a úklidový personál, ale i pro návštěvníky velký význam. Pouze tak lze v pečovatelských ústavech zaručit pro všechny hygienickou bezpečnost. Přenos choroboplodných zárodků se utlumí a do pečovatelského ústavu nemohou zvnějšku proniknout žádné nebezpečné viry a bakterie. Osazenstvo se může cítit lépe a zůstává zdravé.

Protože ale choroboplodné zárodky mohou být přenášeny úklidovými pomůckami, je nutná jednoduchá a efektivní plošná dezinfekce pomůcek a předmětů. Plochy mohou být zcela jednoduše dezinfikovány jednorázovými utěrkami s alkoholem, aniž je nutno se starat o dobu působení nebo koncentraci. Po dezinfikování se utěrky likvidují a tak jsou eliminovány i choroboplodné zárodky. S takovými produkty provede dezinfekci snadno i nevycvičený personál.

Dezinfekce se v budoucnosti provede bezdotykově, což poskytuje vysoký standard obsluhy. Nejdůležitější přitom je, že choroboplodné zárodky nemohou být přenášeny na dávkovače a předměty, a tím opět na ostatní osoby. Mimoto existuje možnost, namontovat dezinfekční zařízení
všude – například na čisticí vozík – nebo je pohodlně instalovat pomocí podstavce.