Česká republika

Právní upozornění.

Upozornění k používání webové stránky.

Podmínky používání

Všechny obsahy naší domovské stránky jsou chráněny autorskými právy. Výslovně povolujeme využití všech údajů pro soukromou, nikoliv však komerční potřebu. Při rozmnožování výslovně upozorňujeme na autorská a vlastnická práva společnosti Hagleitner Hygiene International GmbH. Obsahy se nesmí žádným způsobem měnit a bez písemného povolení nesmí být použity na jiných internetových stránkách nebo sesíťovaných počítačích. Jakékoliv využití pro veřejné a komerční účely vyžaduje souhlas společnosti Hagleitner Hygiene International GmbH. Porušení těchto podmínek zavazuje k okamžitému zničení všech obsahů. Uplatnění dalších nároků na náhradu škody zůstává vyhrazeno.

 

Ochrana údajů

Rádi bychom upozornili na to, že Vaše údaje jsou zpracovávány a využity ke zpracování Vašich poptávek za respektování platných národních a evropských předpisů o ochraně osobních údajů. Společnost Hagleitner Hygiene International GmbH zachová důvěrnost Vašich dat a neprodá je, nepronajme ani nedá k dispozici třetím stranám.

 

Internetové služby

Naše webové stránky obsahují i křížové odkazy (LINKS) k webovým stránkám jiných nabízejících. Za cizí obsahy, které jsou pomocí těchto odkazů (LINKS) dosažitelné, není společnost Hagleitner Hygiene International GmbH odpovědná. Cizí nabídka nebyla z hlediska protiprávnosti obsahů při prvním propojení kontrolována. Teprve když zjistíme, nebo jsme na to upozorněni, že nabídka vykazuje protiprávní obsah, je tento křížový odkaz (LINK), pokud je to technicky možné a proveditelné, zrušen. V našich webových stránkách používáme cookies & sessionmanagement, které usnadňují použití našich online nabídek. Naše cookies neobsahují žádné osobně specifické informace, ani Vaši e-mailovou adresu, ani nám nesdělují, kdo jste.

 

Záruka

Informace na našich webových stránkách jsou vypracovány s největší pečlivostí. Společnost Hagleitner Hygiene International GmbH nepřebírá ale žádnou záruku za jejich kompletnost nebo vhodnost pro určité účely použití. Využití obsahů, daných k dispozici na internetových stránkách je realizováno na výhradní riziko uživatele.

 

Google Disclaimer

Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „Cookies“, textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a umožňují analýzu Vašeho použití webové stránky. Informace o Vašem použití této webové stránky, vytvořené pomocí cookie (včetně Vaší IP-adresy) jsou přenášeny na server Google v USA a zde uloženy. Google tyto informace využívá k vyhodnocení Vašeho využití webové stránky, k sestavení reportu o aktivitách webové stránky pro jejího provozovatele a k zajištění dalších služeb, spojených s použitím webové stránky a internetu. Tyto informace Google také přenáší třetím stranám, pokud je to zákonem předepsáno nebo pokud třetí strany tyto informace z pověření Google zpracovávají. Google nedává v žádném případě do souvislosti Vaši IP-adresu s dalšími údaji Google. Instalaci cookies můžete zabránit příslušným nastavením software Vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v tomto případě nebudete eventuelně moci použít všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Použitím této webové stránky prohlašujete souhlas se zpracováním Vašich údajů, získaných ze strany Google výše popsaným způsobem a k výše jmenovanému účelu. Získávání a ukládání údajů může kdykoliv s účinností do budoucnosti zrušeno. Vzhledem k diskusi o použití analytických nástrojů s úplnými IP-adresami bychom rádi upozornili na to, že tato webová stránka používá Google Analytics s rozšířením „_anonymizeIp()“, a proto jsou IP-adresy dále zpracovávány pouze zkrácené, aby byla vyloučena možnost přímého osobního vztahu.