България

Impressum & Site Credits.

Hagleitner Hygiene International GmbH.

Състояние в съответствие с § 25 Закона за медиите и § 5 ЕКГ

Hagleitner Hygiene International GmbH
Lunastraße 5 | 5700 Zell am See | Австрия
Тел.: +43 5 0456 | Факс : +43 5 0456 7777
Имейл: office@hagleitner.at

 

Регистрация на компанията: FN 37271 k

Търговски съд: Районен съд Залцбург

Юрисдикция: Районен съд Залцбург

UID номер: ATU 58776033

Принадлежност към камарата: Търговска камара в Залцбург

Надзорен орган: районна комисия Цел ам Зее

Търговски разпоредби: Gewerbeordnung (GewO), както е изменена (www.ris.bka.gv.at)

Предмет на дейност: Специалист и партньор по всички въпроси на професионалната хигиена. Повече от 600 продукта за тоалетната, кухнята, общата хигиена и дезинфекция. Повече информация на www.hagleitner.com.