България

ХИГИЕНА за пода.

Решения за блестящи подове.

Тайната на поддържаните подове се състои в използването на оптимално комбинирани един с друг продукти и помощни средства, както и правилно и старателно изпълнение на работните стъпки. Предлагаме Ви пълната гама от продукти, както и съответните продуктови обучения.

Вашите основни предимства

  • Богата гама
  • Постигане на най-добрите резултати
  • Максимален експлоатационен период
  • Съхранение на качеството на подовите повърхности.
Основно почистване и покритие

Основно почистване и покритие

Вашите гости ще бъдат въодушевени!

Ежедневно почистване

Ежедневно почистване

Ефикасно и чисто!