България

ХИГИЕНА на прането

Чисто пране и приятен аромат.

Висококачествените препарати и помощни средства за пране осигуряват чисто пране и приятен аромат. havonPROFESSIONAL за големи предприятия, havonMANUAL специално за средни и малки предприятия.

  • Прецизно дозиране чрез интелигентни и модерни системи и индивидуално съставени планове за пране
  • Модерна технология, удобно обслужване, без нужда от намеса в управлението на пералната машина 
  • Висока ефективност на приложение и предпазване на прането и пералната машина
  • Оптимално съотношение цена-качество
  • Ръчно или автоматично дозиране
havon PROFESSIONAL

havon PROFESSIONAL

Дозираща техника, комбинирана с модерни, щадящи околната среда течни перилни препарати.

havon MANUAL

havon MANUAL

Ръчно дозиране на прах за пране -перилна сила в прахообразна форма с високо качество и максимална ефективност.

Обслужване при хигиена на прането

Обслужване при хигиена на прането

Професионално ноу-хау, безплатен анализ на разходите и индивидуален план за миене поставят нови мащаби в консултирането на клиенти.