България

Новости при продуктите на Хаглайтнер Хигиене

2015-17-08

RFID-чипIntegral Compact Spender
integral COMPACT – Безопастност и ефективност при професионалното миене на съдове

Hagleitner постоянно прави нововъведения, което носи на клиента ясни ползи. Особено внимание е отделено на устойчивостта и сигурността. Така и с компактният почистващ препарат integral CLEAN, който наскоро беше първият световно отличен с австрийския знак за околно среда, както и с EU-Ecolabel.

 

 

integral CLEAN се дозира автоматично чрез компютърно управлявания дозатор integral COMPACT. Определянето на правилния консуматив се извършва чрез RFID-чип (RFID = радио-честотна-идентификация-данни – „Идентификация с помощта на електромагнитни вълни“), който е вграден върху всеки патрон. Чипът съхранява ценна информация, като напр. дата на производство, партиден и артикулен номер. Объркването на продуктите чрез тази техника вече е минало.

 

Новост е и това, че устройството за управлението е разделено от дозиращия уред (дозаторът). Това позволява един гъвкав монтаж.

 

Върху дисплеят на устройството за управление се показва цялата необходима информация за потребителя. Една проводяща сонда непрекъсната измерва текущата температура и проводимост на водата. Данни се събират и записват в реално време. По този начин регламентите на HACCP се изпълняват и проверяват лесно и сигурно. Промени в настройките могат да бъдат извършвани и чрез дистанционно управление.

 

Усъвършенстваният дозиращ уред integral COMPACT с RFID технология предлага множество предимства, които правят професионалното измиване на съдове по-лесно, по-ефективно и безопасно за потребителя.