България

XIBU Downloads.

Всички документи в обзор.

Предоставяме Ви всички XIBU Downloads.

XIBU Изтеглете

Всички XIBU дозатори touch & sense

Всички XIBU дозатори touch & sense

неръждаема стомана

XIBU inoxTISSUEPAPER Дозатор за тоалетна хартия

XIBU inoxTISSUEPAPER Дозатор за тоалетна хартия

XIBU inoxTOWEL Дозатор за кърпи за ръце

XIBU inoxTOWEL Дозатор за кърпи за ръце

XIBU inoxDISINFECT Дозатор за дезинфектант

XIBU inoxDISINFECT Дозатор за дезинфектант

Безконтактен дозатор

XIBU senseFOAM Дозатор за сапун

XIBU senseFOAM Дозатор за сапун

XIBU senseTOWEL Дозатор за кърпи за ръце

XIBU senseTOWEL Дозатор за кърпи за ръце

XIBU senseFRESHAIR Освежител за въздух

XIBU senseFRESHAIR Освежител за въздух

XIBU sensePAPERBOX Кош за хартия

XIBU sensePAPERBOX Кош за хартия

Механичен дозатор

XIBU touchTISSUEPAPER Дозатор за тоалетна хартия

XIBU touchTISSUEPAPER Дозатор за тоалетна хартия

XIBU touchFOAM Дозатор за сапун

XIBU touchFOAM Дозатор за сапун

XIBU touchTOWEL Дозатор за кърпи за ръце

XIBU touchTOWEL Дозатор за кърпи за ръце

XIBU touchMULTIFOLD Дозатор за сгънати кърпи за ръце

XIBU touchMULTIFOLD Дозатор за сгънати кърпи за ръце

XIBU дезинфекция

XIBU senseDISINFECT Дозатор за дезинфектант

XIBU senseDISINFECT Дозатор за дезинфектант

Ръчно измиване на съдове