България

Иновативна хигиена.

Здравеопазване и социална грижа.

Дезинфекцията е важна - за защита на гостите и персонала. Изброените продукти са със спектър на действие срещу болестотворни причинители и са изцяло предназначени за химиотермична дезинфекция на перални и съдомиялни машини.

СИГУРНОСТТА Е НА ПЪРВО МЯСТО.

Сигурността е на първо място.

ОБУЧЕНИЕТО СЪЗДАВА СИГУРНОСТ

Обучение на място и в Академия Hagleitner  повишават познанията за правилното почистване и дезинфекция. Посредством вътрешнофирмени и външни обучения служителите предават своя опит в хигиената на нашите клиенти.  

Сигурност за ВСИЧКИ.

Професионално ноу-хау за дезинфекция и почистване, както и почистващи системи специално за хигиена в домове за възрастни хора. За всякакви повърхности и текстил, кърпи за почистване и мопове.